Kilka porad jak bezpiecznie użytkować bramę garażową.

Brama garażowa to często największy ruchomy przedmiot w domu. Obsługiwana jest za pomocą elektrycznego otwieracza. Odpowiedni montaż, obsługa, konserwacja oraz kontrola bramy garażowej i otwieracza są konieczne dla bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania bramy.

Jak zatem bezpiecznie użytkować bramę garażową?

1. Zawsze czytaj instrukcję użytkowania, konserwacji i czyszczenia bramy.
2. Opowiedz dzieciom o możliwych niebezpieczeństwach, uczul je.
3. Ze względów bezpieczeństwa nie należy: stać, przechodzić ani przebiegać pod poruszającą się bramą.
4. Ważne – nie pozwalajmy dzieciom bawić się przy bramie ani używać pilotów i nadajników. Zawsze należy  je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Przycisk operujący bramą powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci (na wysokości przynajmniej 1,5 m od ziemi)
6. Otwieracze bram garażowych nie są zabawkami. Nieostrożne użytkowanie i pozwalanie dzieciom na zabawę napędem bramy może prowadzić do tragicznych skutków.
7. Najlepiej nauczyć dzieci trzymać ręce i palce z dala od połączeń między segmentowych, zawiasów, prowadnic, sprężyn lub innych części bramy. Zetknięcie z poruszającą się bramą oraz jej elementami może być bardzo niebezpieczne.
8. Comiesięczne przeglądy systemu bramy powinny stać się regularnym nawykiem. Pamiętajmy o wzrokowym przeglądzie bramy garażowej: sprężyny, rolki, koła pasowe, przewody, smarowanie szyn, wyważenie bramy
9. Konserwuj i czyść bramę zgodnie z zaleceniami w instrukcji
10. Zrób test zwrotnego ustawienie siły w napędzie. Upewnij się czy twój otwieracz ma opcję zmiany kierunku pracy. Jeśli nie, otwieracz powinien zostać wymieniony. Najpierw sprawdź wyważenie drzwi. Jeśli brama jest prawidłowo wyważona, możesz kontynuować. Przy całkowicie otwartej bramie, umieść kawałek drzewa o grubości ok.4 cm na środku bramy. Naciśnij pilot lub przycisk ścienny aby zamknąć bramę. Brama musi zmienić kierunek po zetknięciu z kawałkiem drzewa. Jeśli brama nie zmieni kierunku, zleć jej naprawę lub wymianę.
11. Rozważ zainstalowanie fotokomórki lub czujnika krawędzi jako dodatkowych zabezpieczeń przed przygnieceniem. Zawsze upewnij się, że dodatkowe urządzenia zabezpieczające zostały prawidłowo zainstalowane.
12. Zamontuj klawiaturę cyfrową dzięki czemu bezpiecznie zamkniesz i  otworzysz bramę bez pilota.
13. Jeżeli podejrzewasz nieprawidłowości w działaniu bramy, zgłoś się do wykwalifikowanego serwisanta. Nigdy nie usuwaj, reguluj czy poluzowuj śrub w dolnych klamrach bramy. Klamry te są połączone ze sprężyną za pomocą przewodu i są maksymalnie napięte.
14. Sprężyny są mocno napięte- dlatego tylko wykwalifikowana osoba z odpowiednim doświadczeniem może regulować je zgodnie z zaleceniami producenta.
15. Regularnie smaruj ruchome części bramy garażowej. Nie smaruj elementów plastikowych takich jak plastikowe rolki i łożyska. Sprawdź zalecenia producenta w instrukcji obsługi.

Odpowiednie użytkowanie  bramy garażowej a także konserwacja i czyszczenie jej zgodnie z zaleceniami producenta są  gwarantem jej sprawnego działania przez długie lata.