Standardowy otwór pod bramę garażową segmentową.

Brama garażowa segmentowa to zazwyczaj największy obiekt w domu, kupowany na lata, kosztowny, dlatego ważne jest aby otwór pod nią był dopracowany wymiarowo już podczas etapu projektowania domu. Wiadomo, że brama o standardowych wymiarach, tzw. typowa, jest tańsza i zwykle dostępna dla klienta od ręki.

Jaki zatem powinien być typowy otwór pod bramę garażową segmentową?

Do garażu jednostanowiskowego otwór garażowy powinien mieć na gotowo po otynkowaniu garażu (od środka, najważniejsze na około otworu) i zrobieniu wylewki: 2500 mm szerokości, 2100 mm wysokości.  Najlepiej aby nadproże – czyli przestrzeń od górnej krawędzi otworu pod bramę do sufitu –  miało 35cm, natomiast przestrzenie boczne na szyny od środka (tzw. węglarki) miały po 12 cm z każdej strony.

W przypadku garażu na dwa stanowiska otwór powinien mieć w zależności od preferencji klienta 4500 mm lub 5000 mm szerokości. Reszta wymiarów identyczna jak w przypadku garażu na jeden samochód.

Ważna jest również głębokość garażu oraz sufit, który powinien być wolny od wystających kabli, lamp, belek itp. na dystansie równym wysokości bramy plus ok. 50 cm – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym natomiast w przypadku bramy z automatem: to wysokość bramy plus ok. 100 cm.

Oczywiście wymiary te mogą nieznacznie różnić się u poszczególnych  producentów ale jest to generalna zasada, której na etapie projektu domu warto się trzymać. Zawsze polecamy jeszcze zadzwonić o szczegóły do wybranego sprzedawcy, a ten fachowo wszystko doradzi.
Przygotowanie otworu pod bramę zgodnie z wytycznymi producenta jest gwarancją, że zakup i montaż bramy, jak również jej użytkowanie będzie bezproblemowe przez lata.

Podstawowe zasady doboru bramy do otworu garażowego.

Dobór bramy segmentowej do otworu garażowego nie jest trudny. Należy jedynie zapoznać się z podstawowymi wymaganiami producenta, tak aby brama prezentowała się pięknie i służyła bezawaryjnie przez długie lata.

1.    Szerokość bramy – optymalnie jest, jeżeli brama jest o 5 cm szersza od otworu w świetle – jest to jednocześnie bezpieczne minimum; oczywiście ta różnica może być większa i wynosić przykładowo 15/20 cm – o ile w przypadku gładkich przetłoczeń nie ma to żadnego znaczenia, o tyle w przypadku kasetonów należy uważać by ściana nie przysłoniła wytłaczanego wzoru – chodzi o sam efekt wizualny;

2.    Wysokość bramy – brama musi być minimum tak wysoka jak sam otwór, oczywiście może być wyższa, ale różnica nie powinna być większa niż 95 mm (w przypadku bram o wysokości 1830 i 2286 mm nie powinno to być więcej niż 57mm – składają się one bowiem tylko z niższych paneli) – powód jest ten sam co w punkcie powyżej tzn. część ściany może przysłonić wytłaczany wzór (kaseton)

3.   Nadproże – zgodnie z wymogami technicznymi, by zastosować standardowe szyny, nadproże powinno mieć 320 mm w przypadku bramy montowanej z zamkiem ręcznym oraz 350 w przypadku bramy montowanej z automatyką – podane wymiary dotyczą jednak odległości od górnej krawędzi panela do sufitu; najbezpieczniej więc określać minimalną wysokość ściany, na której jest montowana brama np. w przypadku bramy o wysokości 2133 mm, ściana ta powinna mieć wysokość 2453/2483 mm. Jeżeli ten wymóg nie jest spełniony można zastosować specjalne szyny do niskiego nadproża – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym nadproże musi mieć minimum 180 mm, natomiast w przypadku bramy z automatem min. 150 mm; podobnie jak w przypadku standardowego nadproża, najbezpieczniej jest określić minimalną wysokość ściany, która pozwala na zastosowanie szyn do niskiego nadproża (dla wysokości 2133 jest to 2313/2283 mm).

4.    Przestrzenie boczne – zgodnie z danymi technicznymi, by zamontować bramę potrzebne jest dokładnie 114 mm z każdej strony – jest to absolutne minimum. Oczywiście dane te dotyczą odległości, która zostaje między końcowymi krawędziami panela a ścianą boczną; najłatwiej więc przyjąć, że ściana, na której jest montowana brama, musi mieć minimum: szerokość bramy + 228 mm; przykładowo w przypadku bramy o szerokości 2540, ściana ta powinna mieć minimum 2768 mm szerokości. W przypadku niskiego nadproża ściana musi mieć minimum: szerokość bramy + 180 mm (dla bramy 2540 jest to więc 2720 mm)

5.    Sufit – powinien być wolny od jakichkolwiek „odstających” obiektów tj. lampy, belki konstrukcyjne itd. na dystansie równym wysokości bramy + 457 mm – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym. Natomiast w przypadku bramy z automatem: wysokość bramy + 991 mm.