Jak jest montowana segmentowa brama garażowa?

Montaż bramy segmentowej, jej sposób usytuowania w garażu za otworem i to, że musi być ona większa od otworu jest często informacją zaskakującą dla klientów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tematem bram garażowych. Przyzwyczajenie do widoku bramy uchylnej, która otwiera się całą płaszczyzną w otworze bramowym, pomniejszając go, zaburza wizję montażową bramy segmentowej, która otwiera się poprzez ” łamanie paneli” i płynie pod sufitem garażu.

Brama segmentowa zawsze jest montowana za otworem garażowym, od środka garażu w taki sposób aby ten otwór dobrze zakryć. Taki montaż bramy, która jest ocieplona, uszczelniona na całym obwodzie, bez prześwitów  i dobrze zakrywa otwór powoduje mniejsze straty ciepła. Dlatego zawsze należy pamiętać, że brama segmentowa musi być większa od otworu garażowego.

Przyjmuje się, że:

  • Brama segmentowa powinna być szersza o 5 cm od szerokości otworu – powinna co najmniej po 2 cm schować się za ścianę z każdej strony.
  • Wysokość otworu może być taka jak wysokość bramy – jeśli jednak jest mniejsza wówczas należy pamiętać aby nadproże było odpowiednio większe.
  • Wysokość nadproża do bramy, w zależności od producenta bram, powinno mieć w standardzie od 25-35 cm.
  • Przestrzenie boczne od środka garażu muszą być wolne od kontaktów, gniazdek i powinny mieć najczęściej 10-15 cm.
  • Sufit pod bramę segmentową powinien być wolny od wystających belek, kabli i lamp.

 

Share